06 30 56 26 01 lia@liaison.nu

Onze opdrachtgevers

 

VISIE

Communiceren kan tegenwoordig op veel meer manieren dan met gesprekken of brieven. Méér middelen betekent echter niet automatisch betere communicatie.

De verwarring in communicatie is toegenomen door de snelheid en vluchtigheid van communiceren. Waar voorheen zenden-en-ontvangen de norm was, gaat de huidige communicatie vooral om zenden (roepen).

Door diversiteit in culturen staat de vraag wat ‘normaal’  is onder druk. Vooral het begrip respect is niet in iedere cultuur hetzelfde. Mensen moeten soms leren om te leven in een land waar normen van vrijheid en gelijkheid gelden. Liaison Communicatie & Taal gelooft in een wereld van normen en waarden zoals die beschreven staan in de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

De financiële crisis en de diverse oorlogen in de wereld zorgen voor druk, spanning en frustraties. Hierdoor kunnen mensen minder goed de tijd nemen en kijken wat communicatie met de ander doet.

Liaison Communicatie & Taal wil als bruggenbouwer laten zien hoe communicatie werkt. We helpen hierbij mensen verder in hun ontwikkeling zodat zij zelfstandig kunnen functioneren. Hierbij geloven we in zowel duidelijke als respectvolle taal. Communiceren kun je namelijk leren. Je kunt vaardigheden aanleren om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan.

Liaison Communicatie & Taal probeert mensen een trede hoger te brengen. We kruipen hierbij in de ander, zoals een acteur dat doet en we laten zien hoe communicatie werkt; wat doet het met u en wat doet het met de ander? We stellen hierbij de vragen: wat wilt u bereiken, met wie communiceert u en hoe maakt u verbinding met de ander.

Als leidraad gebruiken we hierbij de zes gulden punten van tante Li‘.

13 + 4 =

Contact

Stationsplein 45
3013 AK   Rotterdam

Lia de Vries
T: 06-30562601
E: lia@liaison.nu

Social media